Praca za granicą – formalności przed powrotem

Dodano 10 maja 2013, w praca za granica, przez pracazagranica23

W okresie, w jakim Polacy mogą swobodnie pracować w krajach członkowskich Unii Europejskiej, setki tysięcy naszych rodaków skorzystało z tej możliwości i nawet zamieszkało za granicą na stałe. Jednak większość z takich emigrantów zarobkowych wraca do kraju, nawet po kilku latach pobytu w innym państwie.

Przygotowanie się do powrotu do Polski po dłuższym pobycie za granicą wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Chodzi o to, aby mieć uznany staż pracy, zapewnić sobie kontynuację ubezpieczenia społecznego, czy też przenieść dzieci do polskiej szkoły. Formalności przed powrotem po praca za granicą zależą od indywidualnej sytuacji powracającej osoby oraz od kraju, w którym się przebywało.

Decyzja o powrocie, to przede wszystkim zakończenie praca za granicą. Dlatego bardzo ważne jest uregulowanie spraw  służbowych, co wiąże się z odpowiednio wcześniejszym wypowiedzeniem umowy o pracę. Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi odpowiednie dokumenty potwierdzające zatrudnienie. Jest to najczęściej świadectwo pracy, które powinno być przekazane niezwłocznie po zakończeniu praca za granicą. Można także poprosić o referencje (ich wystawienie nie jest obowiązkowe i zależy od dobrej woli pracodawcy), które w przyszłości mogą pomóc w znalezieniu pracy w Polsce lub innym kraju.

W trakcie praca za granicą należy także gromadzić wszystkie dokumenty dotyczące zatrudnienia, a więc umowę o pracę czy kwity wypłaty wynagrodzeń. Mogą one być potrzebne przy naliczaniu przyszłej emerytury czy renty, okresów składkowych oraz wysokości wynagrodzenia, a także aby wykazać uprawnienia do urlopu lub dodatku stażowego. Są też potrzebne do dokonania rozliczenia z zagranicznym urzędem skarbowym, aby otrzymać należny zwrot podatku z zagranicy.

Następnie należy pomyśleć o sprawach mieszkaniowych. W umowie wynajmu należy sprawdzić, na jakich warunkach można ją wypowiedzieć. Jeśli zapłaciło się depozyt, a w czasie zamieszkania lokalu nic nie zostało zniszczone, można liczyć na jego zwrot. Przed opuszczeniem mieszkania trzeba uregulować wszystkie rachunki, a także rozwiązać umowy z firmami będącymi dostawcami różnych mediów (woda, ogrzewanie, gaz, prąd, TV). Najlepiej w dniu opuszczenia lokalu umówić się z przedstawicielem danej firmy, który spisze stan licznika, aby móc dokładnie uregulować należność.

W kolejności spraw do uregulowania stoją też finanse. Jeżeli opuszcza się dany kraj w trakcie trwania roku podatkowego, zazwyczaj nie ma się możliwości rozliczenia z podatku za pośrednictwem pracodawcy. Dlatego też przed wyjazdem można się udać do urzędu skarbowego w celu otrzymania przysługującego zwrot podatku z zagranicy. Prawo przewiduje bowiem szereg ulg podatkowych oraz obowiązujących w danym kraju limitów opodatkowania, które sprawiają, że zwrot podatku z zagranicy może stanowić poważną kwotę. Z tego powodu nie należy rezygnować z możliwości ubiegania się o niego. Zwrot podatku z zagranicy można również przeprowadzić z Polski. Wtedy najlepiej skorzystać z pośrednictwa specjalistycznej firmy.

Należy też zdecydować, co zrobić z posiadanym kontem bankowym i oszczędnościami.  Pozostawienie konta prawdopodobnie będzie wiązało się z kosztami jego utrzymania. Planując przewóz oszczędności w gotówce należy pamiętać o obowiązku zgłoszenia polskiej służbie granicznej środków płatniczych w kwocie równej lub wyższej niż 100 000 euro.

Kończąc praca za granicą trzeba zatroszczyć się o udokumentowanie świadczeń społecznych. W tym celu należy zebrać odpowiednie formularze, np. formularz E 104, który będzie potwierdzeniem okresów pracy, ubezpieczenia i zamieszkania. Warto również postarać się o dokument PD U1, dzięki któremu czas praca za granicą zostanie zaliczony do okresu niezbędnego do przyznania zasiłku dla osób bezrobotnych.

Z wnioskiem o wydanie dokumentów należy wystąpić do instytucji odpowiedzialnej w danym państwie za przyznanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych, czyli najczęściej do urzędów pracy. Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych za granicą i chcą jego transferu do Polski, muszą poprosić o wydanie dokumentu PD U2. Osoby uprawnione do świadczeń emerytalnych lub rentowych, a zainteresowane ich przekazywaniem do Polski, powinny złożyć stosowny wniosek we właściwej instytucji zagranicznej lub w ZUS.

Ogólnie, w przypadku powrotu do Polski z innego kraju należy sprawdzić, czy Polska podpisała z nim umowę o zabezpieczeniu społecznym. Wykaz takich umów znajduje się na stronie internetowej ZUS-u.

Jeżeli w trakcie praca za granicą przebywało się tam z dzieckiem, przed wyjazdem należy zadbać o zdobycie dokumentów, które pozwolą na przepisanie go do polskiej szkoły. Chodzi tu przede wszystkim o świadectwa czy też inne zaświadczenia dotyczące np. edukacji w języku polskim. Bez nich nowa szkoła może mieć wątpliwości, do której klasy przyjąć dziecko.

Mając na uwadze dobro dziecka oraz ułatwienie formalności, najlepiej zaplanować wyjazd na wakacje. Tym sposobem będzie się mieć czas na aklimatyzację oraz spokojne znalezienie nowej szkoły. Co prawda nie ma żadnych przeszkód formalnych, aby przenieść dziecko w trakcie roku szkolnego, ale najczęściej wiąże się to z trudnościami adaptacyjnymi, koniecznością indywidualnego nadrabiania zaległości i wyrównywania różnic programowych, co może być dla dziecka sporym dodatkowym stresem.

Dobre przygotowanie się do powrotu z praca za granicą pozwoli uniknąć wielu kłopotów, takich jak trudności z zapisaniem dzieci do szkoły czy nie wliczenie czasu przepracowanego za granicą do stażu pracy. Liczba i rodzaj spraw zależy od specyficznej sytuacji konkretnej osoby. Dlatego każdy powracający musi indywidualnie przeanalizować swoją sytuację i zastanowić się , co należy załatwić przed wyjazdem. Należy zabrać się do tego odpowiednio wcześniej, bo przygotowania do wyjazdu mogą zająć nawet kilka tygodni.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  • RSS